Աստվածաշնչյան 5 կարևոր խոսքեր աղոթքի մասին

«Ոչ մի բանի մասին մի՛ մտահոգվեք, այլ թող ամեն բանում աղոթքով, աղաչանքով և գոհությամբ` ձեր խնդրանքները հայտնի լինեն Աստծուն»։ (Փիլիպպեցիներին 4:6)

«Անդադար աղոթեցե՛ք»։ (1-ին Թեսաղոնիկեցիներին 5:17)

«Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե աղոթք անելիս ինչ որ խնդրեք, հավատացե՛ք, թե կստանաք ու կտրվի ձեզ»։ (Մարկոս 11:24)

«Բոլոր աղթքներով ու աղաչանքներով միշտ Հոգով աղոթեցեք ու, հենց այս բաներում, բոլոր սրբերի համար կատարյալ հարատևությամբ և աղաչանքներով արթուն հսկեցե՛ք»։  (Եփեսացիներին 6:18)

«Եվ ամեն բան, ինչ որ աղոթքի մեջ խնդրեք հավատալով, դուք պիտի ստանաք»։  (Մատթեոս 21:22)

Աղբյուր՝  derekprincearmenia.com