Մեր մասին

Ողջու՜յն: Շատ ուրախ ենք, որ դու հիմա գտնվում ես այստեղ։

Մենք քրիստոնյաներ ենք և ուզում ենք Քեզ ներկայացնել, թե ով է իրական քրիստոնյան, և թե ինչ է Աստված սպասում նրանից:

Մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որպեսզի կատարենք Քրիստոսի մեծագույն պատվերը՝

“Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով: Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի՝ պահեն. և ահա Ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը: ԱՄԵՆ:” (Մաթևոս 28. 19,20)

Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա Քրիստոսի և Նրա փրկագնող շնորհի մասին, պետք է իմանա, թե ինչպե՞ս Աստծո հետ ստեղծել ճիշտ փոխհարաբերություն և աճել հոգևոր կյանքում: Մեր նպատակն է, որ աշխարհի վրա շատ լինեն իրական քրիստոնյաներ:

Մեզ կարող եք հետևել՝

👉  Կայքhttps://avetaber.am
Տերը օրհնի և զորացնի քեզ և քո տունը։