Մեր մասին

Ողջու՜յն: Շատ ուրախ ենք, որ Դու հիմա կարդում ես այս տողերը։

Մենք Քրիստոնյաներ ենք և ուզում ենք Քեզ ներկայացնել, թե ո՞վ է իրական Քրիստոնյան, և թե ի՞նչ է Աստված սպասում նրանից:

Մեր առաքելությունը կայանում է նրանում, որպեսզի կատարենք Քրիստոսի մեծագույն պատվերը՝
“Ուրեմն գնացեք բոլոր ազգերը աշակերտեցեք, նրանց մկրտելով Հոր և Որդու և Սուրբ Հոգու անունով: Նրանց սովորեցնելով, որ ամեն ինչ որ ձեզ պատվիրեցի՝ պահեն. և ահա Ես ձեզ հետ եմ ամեն օր մինչև աշխարհի վերջը: ԱՄԵՆ:” (Մաթևոս 28. 19,20)

Յուրաքանչյուր մարդ պետք է իմանա Քրիստոսի և Նրա փրկագնող շնորհի մասին, պետք է իմանա, թե ինչպե՞ս Աստծո հետ ստեղծել ճիշտ փոխհարաբերություն և աճել հոգևոր կյանքում: Մեր նպատակն է, որ աշխարհի վրա շատ լինեն իրական Քրիստոնյաներ:

Տերը օրհնի Քեզ։