Սիրո արտահայտման տասը եղանակ

Աշխարհում սերը բնութագրող բազմաթիվ սահմանումներ կան: Ըստ էության՝ որքան շատ են մարդիկ, այնքան էլ տարաբնույթ տեսակետներ և կարծիքներ կարող են լինել…

Ստորև ներկայացնում ենք տասը միջոց, որոնք գործածելու դեպքում մտերիմների, ընկերների, կողակցի հանդեպ սերն, անխոս, անթաքույց կդառնա:

1. Լսե՛ք՝ առանց ընդհատելու (Առակաց գիրք՝ 18.13):

2. Խոսե՛ք՝ առանց բարկության (Հակոբոսի ուղերձը՝ 1.19):

3. Տվե՛ք՝ առանց խնայելու (Առակաց գիրք՝ 21.26):

4. Աղոթե՛ք՝ առանց դադարելու (Կողոսացիներին ուղղված նամակ՝ 1.9):

5.Պատասխանե՛ք՝ առանց վիճելու (Առակաց գիրք՝ 17.1):

6. Բարին գործե՛ք՝ առանց հապաղելու (Գաղատացիներին ուղղված նամակ՝ 6.9):

7. Աշխատե՛ք՝ առանց տրտունջի (Փիլիպեցիներին ուղղված նամակ՝ 2.14):

8. Վստահե՛ք՝ առանց կասկածելու (Կորնթացիերին ուղղված 1-ին նամակ՝ 13.7):

9. Ներե՛ք՝ առանց կշտամբանքի (Կողոսացիներին ուղղված նամակ՝ 3.13):

10. Գնահատե՛ք այնինչ ունեք (Առակաց գիրք՝ 15.17):