ՄՏՔԵՐԻ, ԽՈՍՔԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՁԵՐ ՈՒՐԱԽՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Լսել, թե հանրահայտ հեղինակ և Աստվածաշնչի ուսուցիչ Ջոյս Մայերը ինչպես է խրախուսում և օգնում ձեզ՝ վայելելու ձեր առօրյա կյանքը