«Երեք բան, որոնք դուք երբեք չպետք է սիրեք» — Դերեկ Պրինս

Դերեկ Պրինսը խոսում է երեք սիրո մասին, որոնք, ըստ Պողոսի՝ Տիմոթեոսին ուղղված իր նամակում, բոլոր խնդիրների արմատն են։ Դերեկ Պրինսի խոսքերով, հասարակությունն ամբողջությամբ քայքայվում է այս երեք սիրո պատճառով։

“2 Որովհետեւ մարդիկ կ’լինին ինքնասէր, արծաթասէր, ամբարտաւան, հպարտ, հայհոյիչ, ծնողների անհնազանդ, ապերախտ, անսուրբ, 3 Անգութ, անհաշտ, բանսարկու, անժուժկալ, դաժան, անբարեսէր, 4 Մատնիչ, յանդուգն, գոռոզ, աւելի ցանկասէր քան թէ աստուածասէր։”

2 Տիմոթեոս. 3:2-4