Ուրիշ մեկի միջոցով փրկութիւն չկա

Ուրիշ մեկի միջոցով փրկութիւն չկա, որովհետեւ երկնքի տակ չկա մարդկանց տրուած այլ անուն, որով կարելի լինի, որ մենք փրկվենք։

Գործք Առաքելոց 4:12