Կյանքը համագործակցություն է

Մեր ժամանակներում «համագործակցել», «միասին գործել», «միավորվել» հասկացությունները շատ են օգտագործվում, քանի որ արտացոլում են ժամանակի պահանջը։ Հաճախ մեզ հուզող «ի՞նչ

Կարդալ ավելին