Պատվիր Ծնողներիդ

«Պատվիր հորդ և մորդ որպեսզի կյանքիդ օրերը ուրախ և երջանիկ լինեն»

Մենք հեշտությամբ ենք ընկալում այս պատվիրանի կիրառումը երեխաների համար, սակայն շատ հաճախ չենք ցանկանում ընդունել, որ սա ավելի շատ ուղղված է չափահաս մարդկանց:

Ինչպե՞ս մենք՝ մեծահասակներս, պատվենք մեր հայրերին և մայրերին: Ինչպե՞ս դա պետք է արտահայտվի, և ինչ է Աստված խոստանում դրա դիմաց:

Բոլոր տաս պատվիրաններին Աստված շատ կարևոր դեր է հատկացրել:
Պատվիրանը մարդու հանդեպ Աստծո սիրո արտահայտությունն է, որով Նա հորդորում է հնազանդվել Իրեն: Տերը չի բռնանում մեր կամքին, այլ թողնում է ազատորեն ընտրություն կատարել բարու և չարի միջև: Այն իրականանում է պատվիրանի միջոցով: Պահելով այն՝ մարդն արտահայտում է իր հավատարմությունը Արարչի հանդեպ:

Հինգերորդ պատվիրանը սովորեցնում է մարդկանց, ովքեր հակված են չենթարկվել Տիրոջ կողմից դրված իշխանություններին, այսինքն, մեզ բոլորիս: Թող ձեզ չզարմացնի «իշխանություն» բառը այս դեպքում, քանի որ Աստված ծնողներին իշխանավորներ է դրել երեխաների վրա, որպեսզի նրանք կրթեն և ճիշտ ուղի ցույց տան նրանց:

«Պատվի՛ր քո հորն ու քո մորը, որպեսզի բարիք գտնես, երկար ապրես բարեբեր այն երկրի վրա, որ Տեր Աստված տալու է քեզ»։
Ինչու՞մն է կայանում այս պատվիրանի տարբերությունը մնացածից: Արդյոք նկատե՞լ եք, որ բացի պատվերից, Աստված օրհնության խոստում է տալիս այս պատվիրանի միջոցով ՝ « … երկար ապրես բարեբեր այն երկրի վրա, որ Տեր Աստված տալու է քեզ »։
Դրանից հետո դարեր շարունակ Պողոս առաքյալը հիշեցնում է մեզ այն օրհնությունների մասին:
«Որդիք, հնազանդ եղէք ձեր ծնողներին Տէրով, որ այն է արժանը։ Պատուիր քո հորը եւ մորը, սա է առաջին պատուիրանքը խոստմունքով, որ քեզ լավ լինի, եւ երկար ապրես երկրի վերայ ։ (Եփեսացիս 6:1-3)
Այս խոսքերում թաքնված է երկու պատճառ՝ երեխաների համար պատվելու իրենց ծնողներին և երկու մեծ խոստում նրանց, ովքեր կատարում են պատվիրանը: Սակայն խոստացված օրհնություններից բացի, Աստված նախատեսել է նաև ոչ այնքան ցանկալի հետևանքներ այն մարդկանց համար, ովքեր չեն պահի այս սուրբ պատվերը:
«Իր հորը կամ մորը զարկողը անպատճառ պիտի մեռցնուի։ Եւ իր հորը կամ մորը անիծողը անպատճառ պիտի մեռցնուի»։ (Ելից 21 :15.17)
«Ով որ իր հորը կամ իր մորն անիծէ, անպատճառ պիտի մեռցնուի. Նա իր հորը կամ իր մորը անիծել է, նորա արիւնը իր վերայ լինի»։ (Ղեւտացոց 20: 9)
«Հորը կողոպտողը ու մորը դուրս անողը ամոթ եւ խայտառակութիւն բերող տղայ է»։ (Առակ. 19:26)
«Ով որ իր հորն ու մորն անիծէ, նորա ճրագը կ’հանգչի մթին խաւարի մէջ»։ (Առակ. 20:20)
«Այն աչքը որ իր հորը կ’ծաղրէ եւ կ’անարգէ իր մորը հնազանդել, նորան պիտի փորեն ձորի ագռաւները, եւ նորան պիտի ուտեն արծիւի ձագերը»։ (Առակ. 30.17)

Պատվիր Ծնողներիդ

Մենք պարտավորություն ունենք մեր ծնողների առջև՝ ՊԱՏՎԵԼ ՆՐԱՆՑ: Եւ Աստված մի հետաքրքիր օրենք է սահմանել՝ պատվեք Աստծուն` պատվելով ձեր ծնողներին:
Դուք ցանկանու՞մ եք օրհնություններ, ցանկանու՞մ եք զգալ Աստծո շնորհքը, տեսնել նրա սերը և բարությունը: Վերանայեք ձեր վերաբերմունքը ձեր ծնողների հանդեպ, պատվեք նրանց և միշտ հնազանդ եղեք: Եւ կտեսնեք Տիրոջ հզոր շարժը ձեր կյանքում: