Աստված սեր է

1. Պարտականությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է դյուրագրգիռ:
2. Պատասխանատվությունն առանց սիրո ` մարդուն դարձնում է անհարգալից:
3. Արդարությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է անողոք:
4. Ճշմարտությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է քննամոլ:
5. Գիտելիքն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մեծամիտ:
6. Բարեկրթությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է երկերեսանի:
7. Խելամտությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է խորամանկ:
8. Սիրալիրությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է կեղծավոր:
9. Կարգապահությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մանրախնդիր:
10. Իրավասությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է անհողդողդ:
11. Իշխանությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է բռնակալ:
12. Պատիվն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է ամբարտավան:
13. Հարստությունն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է ագահ:
14. Հավատն առանց սիրո` մարդուն դարձնում է մոլեռանդ: